Rubriky

Kontaktujte nás

FORNIA s.r.o.

Hudcova 78b
612 00 Brno

Tel.: +420 732 239 823
Fax: +420 378 770 362
E-mail: info(zavinac)fornia.cz

Objednávky na tel. přijímáme
v Po - Pá od 9:00 - 16:00

Partneři


Podpora

Jak odebrat vodu pro rozbor?

 1. Jestliže studna nebyla delší dobu používána (např. v zimním období), je nutno před odběrem vzorku studnu řádně odčerpat (minimálně dokonale propláchnout potrubí ze studny k odběrovému místu). Vyčerpá-li se studna do dna, nechá se nastoupat a pak se teprve odebere vzorek vody.
 2. Vzorek vody se odebírá z místa, odkud se voda běžně používá (z rozvodu kohoutku, z pumpy apod.). Vzorek nelze odebírat přes hadice používané na zalévání a kropení.
 3. Před vlastním odběrem se voda nechá 5-7 minut stejnoměrně odtékat (dle délky potrubí) a potom se plní vzorkovnice způsobem popsaným níže. Vzorkovnice se drží tak, aby se případná nečistota z rukou nedostala do vzorkovnice.
 4. Po odběru je nutno podepsat vzorkovnici – zdroj vody (vrt, vodovod atd.), čas odběru, může být také místo odběru.
 5. Vzorky je nutno po odběru uložit v chladničce a dopravit do laboratoře do 48 hodin, vzorek pro bakteriologický rozbor do 24 hodin. Doporučujeme však dopravit vzorek do příslušné laboratoře do 3-4 hodin po odběru.
 6. Odběr vzorku pro chemický rozbor:
 • Vzorek se odebírá do polyetylenových vzorkovnic (lahví). Při odběru se vzorkovnice včetně uzávěru třikrát vypláchne odebíranou vodou (nejlépe vypláchnout také uzávěr).
 • Vzorkovnice se plní až po okraj (nejlépe, aby voda přetékala přes okraj).
7.  Odběr vzorku pro bakteriologický rozbor:
 • Vzorek se odebírá pouze do skleněných vzorkovnic (lahví) s hliníkovou folií.
 • Vzorkovnice se otevře až těsně před odběrem. Sejme se hliníková fólie překrývající zátku a odstraní se hliníkový proužek (zahodit) vložený mezi zátku a hrdlo. Vzorkovnice se nevyplachuje a plní se tak, aby mezi hladinou a zátkou zůstalo asi 2 cm vzduchu.
 • Po uzavření vzorkovnice se hrdlo se zátkou opět překryje hliníkovou fólií.


Zařízení na odželezňování vody

Železo rozpuštěné ve vodě a také často ho doprovázející mangan jsou ve speciálních zařízeních odstraňovány pomocí katalytické oxidace. Za tímto účelem se do „univerzální nádoby“ nasype granulát, který má vlastnosti katalyzátoru (urychlovač reakce). V jeho přítomnosti je železo intenzivně oxidováno kyslíkem, který se nachází ve vodě, přechází do nerozpustného stavu a usedá na granulát. Při zpětném proplachu je tato usazenina odstraňována a odváděna do drenáže. 
Po úpravě určitého množství vody přechází filtr do stavu regenerace. Nejvíce jsou rozšířeny filtrační média na základě dioxidu manganu: BIRM, MGS (Manganese GreenSand), DMI65, Filox, Pyrolox. Pokud není dostatek rozpuštěného kyslíku (při větším obsahu železa, čpavku, sirovodíku), používá se aerator, který obohacuje vodu vzduchem.Zařízení na změkčování vody

Pro změkčování vody, tj. pro snížení obsahu v rozpuštěných v ní solí vápníku a hořčíku (přesněji jejich iontů) na optimální úroveň, používají se tzv. změkčovače. Do nich se zasypává kationtová pryskyřice, díky níž probíhá výměna iontů vápníku a hořčíku z vody za ionty sodíku z pryskyřice. Kationtová pryskyřice po úpravě určitého množství vody ztrácí svou sorpční schopnost a potřebuje regeneraci (v průměru 1-2krát za týden). Ta probíhá pomocí roztoku obyčejné soli (tabletované nebo granulované). Proces regenerace obsahuje rozpuštění soli, vstřikování roztoku do nádoby, regeneraci, zpětný a přímý proplach a trvá standardně kolem 1 hodiny. 
Pryskyřice má dobu životnosti 6-10 let (v závislosti na provozních podmínkách a počtu regenerací). Jsou pryskyřice s kationty obsahujícími stříbro, které umožňují dodatečnou dezinfekci vody. Cenová úroveň změkčovačů je přibližně stejná jako u odželezňovačů.Ultrafialové sterilizátory

Ultrafialové sterilizátory (neboli UV lampy) jsou určeny k dezinfekci vody a odstranění z ní virů a bakterií. UV paprsky s délkou vlny 254 nm (krátké vlny UV), které jsou vyzařovány křemičitou trubkou, vyvolávají změny v DNA všech mikroorganizmů a zabraňuji tak jejich životní činnosti a rozmnožování. UV lampa se instaluje poblíž vodovodní baterie, aby se předešlo druhotné kontaminaci vody. Doporučuje se propouštět skrz UV lampu jenom vodu, která byl předběžně upravena. 
Pokud je v systému úpravy vody používán uhelný filtr, UV dezinfekci je velmi žádoucí (připomeneme: na uhlí se akumulují a dále se množí bakterie).Řízení procesu úpravy vody

V automatizovaném systému úpravy vody pro dům každý filtr funguje na základě příkazů individuálního automatického kontrolního zařízení. Pro každý z nich je nastavován zvláštní program. Existují dva principy fungování systému – podle času a podle množství upravené vody.

 • Kontrola podle času. Hlavním elementem řízení je časovač, který posílá proplachovým a jiným ventilům potřebné příkazy. Automatika zařízení funguje v režimu reálného času a úkolem uživatele je jen nastavit režim regenerace na jakoukoliv pro něj vhodnou dobu a na jakýkoliv vhodný den týdne. Lze například, nastavit regeneraci na pondělí a čtvrtek na 2 hodiny v noci (oba dny jsou pracovní, tj. v tuto dobu budou všichni spát). V případě potřeby lze provést nouzovou regeneraci okamžitě.
 • Kontrola podle množství upravené vody. Hlavním „příkazcem“ v systému je vodoměr, přesněji mikroprocesor spojený s vodoměrem, který měří množství vody, která filtrem protekla. Počítač vytváří graf spotřeby vody podle dnů v týdnu, pravidelně testuje systém a určuje regeneraci na den, kdy se kapacita systému vyčerpá. Díky takovému schématu řízení je nejen optimalizována spotřeba vody, ale prodlužuje se i doba životnosti náplně filtru. Toto schéma se dnes považuje za nejvíce efektivní.